Gezocht en gevonden. Lezingen bij de Gewone Catechismus

Op dinsdag 27 november 1618 bepaalde de Dordtse Synode tijdens haar veertiende zitting: “Men zal op de Zondagen, des namiddags, altijd catechetische predikatiën doen, waarin de Heidelbergsche Catechismus, in onze kerken aangenomen, naar die orde verklaard zal worden, gelijk in het voornoemde artikel belast wordt.Deze namiddagpredikatiën zullen om het kleine getal toehoorders, dat eerst voor weinige […]

Lees meer Gezocht en gevonden. Lezingen bij de Gewone Catechismus