Dordt in context

Sommige boeken kunnen je het gevoel geven – of is het een feit – dat je eigenlijk maar weinig weet. De afgelopen dagen las ik “Dordt in context. Gereformeerde accenten in katholieke theologie”van Dr. Gijsbert van den Brink. Het boekje lag al een tijdje op mijn bureau en daarom mocht het als goedmakertje mee op vakantie. ... Lees verder →

Het eerste deel van het evangelie van Nicodemus

Terugrekenend moet het 1989 geweest zijn toen dr. C.A. Tukker mijn docent kerkgeschiedenis werd aan de 'Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond' (de zogenaamde Cedeboerianen).Tukker was een markante man, die heel wat werkjes heeft geschreven, waarvan het meest bekend de twee delen van Matthew Henry's Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament en zijn... Lees verder →

De Gereformeerden

Noorderkerk, Vreeswijk Vorige maand ontdekte ik tijdens een wandeling de Noorderkerk, de voormalig Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat. Boeiend om de geschiedenis van de gereformeerden (synodaal) in Vreeswijk te lezen.De geschiedenis begint met een ouderling die wegloopt bij een kerkenraadsvergadering "om deze elders voort te zetten" en dan nota bene de Heere Jezus Zelf citeert... Lees verder →

Cyrene

Cyrene ligt bij het huidige Shahhat in Libië Van Cyrene is niet veel meer over. Rond 630 voor Christus werd de stad gesticht door Grieken.In 74 voor Christus werd het toegevoegd aan het Romeinse Rijk.Josephus verhaalt over vluchtelingen die na de val van Jeruzalem naar deze stad vluchtten. En hij is niet zo positief over... Lees verder →

Pilatus in Josephus’ “De Joodse oorlog”

Titus Flavius Josephus (37-ca.100) was een Romeins-Joodse geschiedschrijver. Zijn bekendste boeken zijn De Joodse Oorlog (ca. 75) en De Oude Geschiedenis van de Joden.In De Joodse Oorlog schrijft hij in Boek II in het zesde hoofdstuk ook over Pilatus. Titus Flavius Josephus oftewel Josef ben Mattijahu (37-100) 2. Pilatus, die als gevolmachtigde door Tiberius naar Judea... Lees verder →

De blijvende relevantie van Coornhert

Coornhert en de gereformeerden De titel van mijn bijdrage is zoals op de uitnodiging is aangegeven “De blijvende relevantie van Coornhert”. Als ondertitel wil ik daarbij aangeven: Coornhert en de gereformeerden. Vooral omdat ik zelf Coornhert bezie vanuit mijn eigen gereformeerde perspectief. Het is daarbij de vraag of het perspectief, mijn perspectief op Coornhert, de... Lees verder →

Het avondmaalsformulier en het eerste “Guesen nachtmael”

Datheen Naar aanleiding van een vraag op de Facebookpagina van "mijn" kerkelijk gemeente over de oorsprong van het avondmaalsformulier, bladerde ik nog eens digitaal door Datheens DE PSALMEN DAVIDS, ENDE ANDER LOFSANGHEN, WT DEN FRANCOYSCHEN DICHTE IN NEderlandschen ouerghesett uit 1566. Achter de Psalmen zijn naast enige gezangen, het apostolicum en gebeden ook twee in het Nederlands vertaalde... Lees verder →

Een opmerkelijke tekstkeuze

Omdat op 11 oktober 2014 in de Oud-Katholieke kerk van Gouda een feestbundel wordt gepresenteerd vanwege 25 jaar VNK en ik daar een hoofdstuk in mag schrijven, dook ik opnieuw de notulen in van de verschillende classicale vergaderingen tussen 1607 en 1620. De notulen van de vergadering in Leiden (23 juli tot en met 17... Lees verder →

Een tekst vanuit het Rattennest (2)

Het liberale beleid van de overheid ten aanzien van de godsdienstvrijheid levert Gouda 400 jaar geleden de benaming “rattennest” en “drekwagen van alle ketterijen” op. In die tijd verschijnt de Goudse Catechismus. Het bezwaar van Reynier Donteclock dat de Goudse Catechismus is geschreven met als doel de Heidelberger Catechismus te vervangen, komt niet uit de... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: