Het wordt Pinksteren

Komende woensdag 24 mei 2023 is er een tweede studiedag over de preken van Cornelis Graafland. Komende woensdag zal gefocust worden op drie Pinksterpreken. Ter voorbereiding luisterde ik alvast naar de preek over 2 Korinthe 6:1 uit 1999.En die trof me, opnieuw. Opnieuw omdat ik hem in 1999 ook hoorde in Gouda. En ik dacht: […]

Lees meer Het wordt Pinksteren

Vergeving…

Slot van de preek over vergeving n.a.v. Zondag 51 (gelezen Psalm 51 en Mattheüs 18:21-35) gehouden in Benschop voor de preekbespreking van o.a. de JV’s van Benschop. Linschoten en Zegveld op 14 mei 2023. Wie van genade leeft, wordt genadig.Wie van vergeving leeft, leert een ander vergeven. Wie beseft hoeveel geduld God met hem of […]

Lees meer Vergeving…

Opgewekt!

Preek over Mattheüs 28:1-10 en 1 Korinthe 15:12-20 gehouden op 9 april 2023, eerste Paasdag in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein). Gemeente van onze Heere Jezus Christus, De zon komt op, maakt de morgen wakker. Maria Magdalena en de andere Maria[i] zijn onderweg naar de tuin van Jozef van Arimathea.  Nou ja, preciezer. Ze zijn op weg […]

Lees meer Opgewekt!

Profeet, Priester, Koning!

Preek over Mattheüs 21:1-11 op Palmpasen, bij de openbare belijdenis van drie gemeenteleden. Gehouden op 2 april 2023 in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein). Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Dat had je vanmorgen vast niet bedacht.Ook niet verwacht, denk ik. Niet dat je niet met verwachting naar de kerk gaat.Dat bedoel ik niet. Maar, […]

Lees meer Profeet, Priester, Koning!

Wie ben ik? Gc 3 t/m 5

Preek over Gewone Catechismus vraag en antwoord drie tot en met vijf gehouden op 19 maart 2023 in de Dorpskerk vanVreeswijk, Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Een kind maakt voor haar moeder een mooie tekening. Het kind gloeit van trots. ‘Kijk een mama, die heb ik voor jou gemaakt’. Dankbaar neemt moeder de […]

Lees meer Wie ben ik? Gc 3 t/m 5

De perfecte en de imperfecte mens

In de afgelopen vijfhonderd jaar zijn op Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) heel wat etiketten geplakt. De in 2017 overleden remonstrantse predikante Christiane Berkvens-Stevelinck stelt daarbij in het boek Dirck Vockerstzoon Coornhert: dwars maar recht vast dat elk etiket dat op Coornhert geplakt wordt, direct tegenspraak oproept.[1] Of dat ook geldt voor de kwalificatie die in 1650 door […]

Lees meer De perfecte en de imperfecte mens

Gezocht en gevonden. Lezingen bij de Gewone Catechismus

Op dinsdag 27 november 1618 bepaalde de Dordtse Synode tijdens haar veertiende zitting: “Men zal op de Zondagen, des namiddags, altijd catechetische predikatiën doen, waarin de Heidelbergsche Catechismus, in onze kerken aangenomen, naar die orde verklaard zal worden, gelijk in het voornoemde artikel belast wordt.Deze namiddagpredikatiën zullen om het kleine getal toehoorders, dat eerst voor weinige […]

Lees meer Gezocht en gevonden. Lezingen bij de Gewone Catechismus

Mijn geluk! GC 1t/m3

Preek over Psalm 84, Lukas 15;1-7 en vraag en antwoord 1 t/m 3 van de Gewone Catechismus gehouden in de leerdienst op zondagavond 5 maart 2023 in de Dorpskerk van Vreeswijk 1. Waarin vind jij je geluk?Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in […]

Lees meer Mijn geluk! GC 1t/m3

Gods belofte!

Preek over Exodus 1 gehouden op 19 februari 2023 in de Dorpskerk van Vreeswijk Gemeente van onze Heere Jezus Christus, ‘Dit zijn de namen…’Zo heet en begint het boek dat wij ‘Exodus’ noemen, ‘uittocht’. De komende weken zullen onze kinderen het begin van het boek Exodus volgen, richting Pasen.Daarom vandaag Exodus 1.Op het Weekbericht schreef […]

Lees meer Gods belofte!

Zondag 13: Kind, kinderen, Heer!

Preek over Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus, gehouden op 29 januari 2023 in de Dorpskerk van Vreeswijk-Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Ik heb al eens eerder gezegd dat geloofsbelijdenissen lofzangen zijn. Een lofzang die begonnen is met de lofzang: ‘Jezus is Heer!’. Denk nog even aan de Filippenzenbrief die we vorig jaar samen […]

Lees meer Zondag 13: Kind, kinderen, Heer!