Zondag 13: Kind, kinderen, Heer!

Preek over Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus, gehouden op 29 januari 2023 in de Dorpskerk van Vreeswijk-Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Ik heb al eens eerder gezegd dat geloofsbelijdenissen lofzangen zijn. Een lofzang die begonnen is met de lofzang: ‘Jezus is Heer!’. Denk nog even aan de Filippenzenbrief die we vorig jaar samen […]

Lees meer Zondag 13: Kind, kinderen, Heer!

herders en Herder

Preek gehouden op 15 januari 2023 in de Dorpskerk van Vreeswijk. Gelezen Ezechiël 34:1-6 en Mattheüs 18:1-14. Voorbereiding Avondmaal en voorbereiding op de Bijbelstudie-week. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Heb je het van de week meegekregen? Woensdagavond kwamen de eerste berichten binnen dat een meisje van 13 uit Ouderkerk aan den IJssel, Esmeralda heet […]

Lees meer herders en Herder

Zondag 48

Preek over Zondag 48 gehouden in de Dorpskerk van Vreeswijk op 8 januari 2023. Gelezen Deuteronomium 31:1-8 en Mattheüs 28:16-20. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. De Kerstvakantie is voor onze kinderen morgen echt voorbij.Ze mogen morgen weer naar school. We hebben Kerst gevierd.Oud- en Nieuw. En nu vangt het normale dagelijkse leven weer aan.Op […]

Lees meer Zondag 48

Voor jou!

Preek gehouden op 25 december, Eerste Kerstdag 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, 1En het geschiedde… 1En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Een machtig man, die keizer Augustus.Machtiger zelfs dan zijn voorganger Julius Caesar. […]

Lees meer Voor jou!

Na de bevalling in verwachting blijven

Bewerkte Preek over Lukas 1, gehouden in Alphen a/d Rijn (1:5-25), Vreeswijk op 4 december 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk (1:26-38), Giessen (1:39-56) en Nijkerk (1:57-80). Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vandaag is het de vierde zondag van advent.We hoorden Zacharias zingen.Vorige week zong Maria. Er wordt gezongen.Wie in verwachting is, zingt.Denk aan […]

Lees meer Na de bevalling in verwachting blijven

Hij is zoals Hij heet!

Preek over Romeinen 8:31-39 (en Psalm 23) gehouden op Eeuwigheidszondag 20 november 2022 in de Dorpskerk in Vreeswijk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus,  Vorige week zei ik dat het bijna niet anders kon.Het kan bijna niet anders. Wat? Nou, dat als je in de kerk geweest bent, je huppelend naar huis gaat. Niet met […]

Lees meer Hij is zoals Hij heet!

gerechtvaardigd!

Preek over Romeinen 5: 1-11 en artikel 23 van de NGB, gehouden in de Dorpskerk bij de dankzegging voor het Heilig Avondmaal op 13 november 2022 Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Wat een geweldige zondag hebben we vandaag. Zo moet het voor u ook voelen.Nou ja, ‘moet’.U moet natuurlijk helemaal niets. Maar zo zal […]

Lees meer gerechtvaardigd!

Een glimp van het einde

Preek over Mattheüs 13:44-50; de stof die hoort bij het derde hoofdstuk van het boekje van Bart Nes ‘De Zaaier, de Koning en de Erfgenaam’ dat komende weken op de Wijk Bijbelkringen wordt behandeld. GEBED VOORAF: Heere, wilt U, nu wij uw Woord openen en zullen lezen over de toekomst, ons nu door uw Geest leren, […]

Lees meer Een glimp van het einde

Wie dank jij?

Preek woensdagavond 2 november (Dankdag 2022) over het door de HGJB aangedragen thema ‘Wie dank jij? n.a.v. 1 Koningen 17:1-16. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Plotseling staat hij daar.Wie?Elia, de Tisbiet, dus uit het dorpje Thisbe in Glilead.[i] Schijnbaar uit het niets.Als een bliksemflits. Plotseling staat hij voor koning Achab.Onaangekondigd.Maar hij staat er! Vandaar: ‘Als […]

Lees meer Wie dank jij?

Geleid door een verheven hand (2)

Preek over Genesis 37:12-36, gehouden op 25 september 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein). Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Twee weken geleden stonden we stil bij de eerste elf verzen van Genesis 37.Aan het begin van de preek zei ik toen: Als nu eens iemand aan Jozef zou vragen:‘Joh vertel eens… Wie zijn […]

Lees meer Geleid door een verheven hand (2)