Vrucht!

Preek over Filippenzen 4:10-23 (deel 1) gehouden op 22 mei 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk. Doopdienst. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Laat ik beginnen met een korte geschiedenis. Niet snel zal ik de dienst vergeten waarin een bevriend predikant afscheid nam van een gemeente.Het was zijn eerste gemeente en hij had het – […]

Lees meer Vrucht!

Vrede zij u!

Preek over Johannes 20:19-31 gehouden op 24 april 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk, Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Afgelopen zondag, Paasmorgen, was ik elders, maar daar begonnen we de dienst met het zingen van “Christus, onze Heer verrees, Halleluja” en “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem!” Mooi! Maar […]

Lees meer Vrede zij u!

Heilige onbezorgdheid

Preek gehouden op 10 april 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk, Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Voordat we naar de tekst van Filippenzen 4:2-9 kijken eerst even iets vooraf. De vorige keer preekte collega de Pater over Filippenzen 3:12-4:1 en eindigde hij zijn preek met de woorden: Houd dit voor ogen, mijn doel […]

Lees meer Heilige onbezorgdheid

Zie!

Preek over Johannes 19:1-16 gehouden op 27 maart 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk, Nieuwegein Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Ik weet niet hoe dat bij u is, bij jou.Maar telkens als ik de lijdensgeschiedenis lees, heb ik meer de neiging om te zwijgen en te mediteren dan te preken. Daarom vind ik de […]

Lees meer Zie!

En meteen kraaide de haan

Preek over Johannes 18:12-27 gehouden op 20 maart 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk, Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, En meteen kraaide de haan. Nu gebeurt het wel vaker dat een haan kraait, maar die staan niet allemaal in de Bijbel. Dat is het Woord van God. Dat de meeste kraaiende hanen, daar kraait […]

Lees meer En meteen kraaide de haan

Vrij! Maar niet vrijblijvend.

Preek over Johannes 15:1-8, Galaten 5 en de vragen 113, 114 en 115 van de HC gehouden op 20 februari 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Boven de preek heb ik geschreven: Vrij, maar niet vrijblijvend! Vorige week lazen we in de morgendienst de eerste elf verzen van Filippenzen […]

Lees meer Vrij! Maar niet vrijblijvend.

God verandert mensen

Preek Filippenzen 3:1-11 gehouden op 13 februari 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, De vorige keer moest u twee gedachten vasthouden.[i]Twee dingen onthouden.Is dat gelukt? Ik help maar even: 1. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven.2. Schijn als licht in de wereld. Lukt dat? Ik vraag […]

Lees meer God verandert mensen

Verborgen omgang

Preek over Psalm 25 en 1 Tim. 3:14-16 gehouden op de avond van zondag 16 januari in de Dorpskerk van Vreeswijk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vorige week eindigde ik de preek met de woorden van Jezus uit Johannes 15:“Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, […]

Lees meer Verborgen omgang

Leven in het licht

Preek over Filippenzen 2:12-30 gehouden op 9 januari 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk ter voorbereiding op de bespreking van dit gedeelte (hoofdstuk 4 van het boekje) op de WijkBijbelkringen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Soms kunnen dominees… Laat ik het maar bij mezelf houden. Soms kan ik, veel praten, maar het lijkt me […]

Lees meer Leven in het licht

Ik, met u!

Preek over Mattheüs 28:16-20 gehouden in de Dorpskerk van Vreeswijk – Nieuwegein op 1 januari 2022. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Het afgelopen jaar is die laatste zin van het Mattheüs-evangelie vaak door mijn hoofd gegaan. 20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Ik heb […]

Lees meer Ik, met u!