Zie het Lam! Bevriezen, vechten, vluchten.

Basiliek van Sant’Apollinare Nuovo, 6e eeuw.

Overdenking Stille Week, dinsdag 30 maart in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein).

Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegdraagt!

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Freeze, fight, flight.
Bevriezen, vechten, vluchten.
Dat zijn volgens veel psychologen de natuurlijke reacties op stresssituaties.

In de hof vlucht Jezus niet.
Hij vecht niet.
Hij bevriest niet.

Hij stapt naar voren.
“Wie zoekt u?”
“Jezus de Nazarener”.

“Ik ben het”.

“Wie zoekt u?”
“Jezus de Nazarener”.
“Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan”.

Jesaja zegt “Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders” (Jes. 53:7b).

Het loopt Jezus allemaal niet uit de hand.
Hij is de regie niet kwijt, of zo.
Hij weet dat dit alles gebeuren moet.

Jezus wordt verhoord door de hogepriester.

“Wie zijn je discipelen? Vertel eens over je leerlingen? Wat voor mensen zijn dat, die volgelingen van jou?”

“En wat is jouw leer? Wat leer je die leerlingen van jou eigenlijk? Is dat allemaal wel een beetje kosjer?”

Jezus antwoordt.
“Ik heb openlijk gesproken tot de wereld; 
Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en Ik heb niets in het verborgen gesproken.

Waarom ondervraagt u Mij? 
Ondervraag hen die gehoord hebben wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten wat Ik gezegd heb”.


Zou u nu naar voren willen stappen en aan de hogepriester willen vertellen wat Jezus gezegd heeft?

U weet toch wat Hij gesproken heeft?
U weet toch wat Hij gezegd heeft?

Is er iemand?
Iemand?
Niemand?

Ah, ik hoor Jesaja zeggen dat Hij geen onrecht heeft gedaan en dat er geen bedrog in Zijn mond geweest is (Jes. 53:9b).

Ondertussen haalt een dienaar uit en slaat Jezus in het gezicht. ”Antwoordt U zo de hogepriester?”

“Niet zo brutaal Jezus!
Wie denk je wel dat Je bent?”

En weer bevriest Jezus niet.
Weer vecht Jezus niet.
Weer vlucht Jezus niet.

Hij stelt wel een vraag:
“Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als het terecht was, waarom slaat u Mij dan?”

Zou Hij vandaag iets dergelijks vandaag tegen ons kunnen zeggen?
Of net iets anders?

“Als Ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is; maar als het terecht was, waarom ontwijkt u Mij dan?”
“Waarom ontloopt u Mij dan?”
“Waarom laat je Mij praten en doe je niet wat Ik zeg?”

Bevriezen, vechten, vluchten.

Buiten staat Petrus in de tuin van het paleis van de hogepriester.
Gevlucht is hij niet.
Gevochten heeft hij wel.
Het is dat Jezus zei: “Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?”, want anders kon die Malchus helemaal niets meer horen.

En nu nog zit hij in de vechtmodus, denk ik.
Hij is geïnfiltreerd, heeft dankzij een andere discipel (Johannes) de binnenplaats van het paleis weten te bereiken.

Geen bange jongens dus.
Je zou ze zo een groene baret opzetten.

Wat zou die andere discipel daar verder gedaan hebben?
Toegekeken?
Stille diplomatie?
Gebeden? 

Bevriezen, vechten, vluchten.

Bevriezen wil Petrus niet.

Daarom staat hij bij het vuur. Om zich op te warmen.
De portierster had hem al gevraagd: “Bent ook u niet een van de discipelen van deze Mens?”
Maar gelukkig had hij haar weten af te wimpelen: “Nee joh. Dat ben ik niet”.

Wie wel eens bij een kampvuur heeft gezeten, weet dat de ogen vaak richting de vlammen gaan.
Maar nu wordt er ook opzij gekeken.
Naar Petrus.
Priemende ogen: “Bent ook u niet een van Zijn discipelen?”

“Nee, dat ben ik niet”.

Dat is twee.

“Ja, maar heb ik u niet met Hem in de hof gezien?”
En dan ontkent Petrus opnieuw bij Jezus te horen.
En meteen kraait de haan.

Wat komt er terecht van het “ik zal…” van Petrus?
Van al zijn goede voornemens? 
Van zijn discipelschap?

Wat komt er terecht van ons “ik zal…”?
Ik zal dit.
Ik zal dat.

Jaja.
Wat komt er terecht van al uw goede voornemens?[i]

Petrus valt door de mand.

Herkent u het?

Dat je ’s nachts op je bed ligt en denkt “Waarom heb ik niet wat uitvoeriger of vrijmoediger over Jezus gesproken?”
“Waarom spreek ik zo weinig over Hem met anderen?”
“Waarom heb ik nog nooit iemand meegenomen naar een alpha-cursus. Of meegenomen naar de kerk?”


Petrus verloochent zijn Meester. Laat zijn Meester los…

Maar de Meester Petrus niet.
“Hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan” (Joh. 16:12b).

“Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt” (Luk. 22:32a).

Amen


[i] Zie ook https://glismeijer.com/2021/03/30/bij-avond-2-van-de-stille-week/#comment-591, d.d. 2021-03-30.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s