Zie het Lam! Zonder Lam geen Paasfeest!

Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbatha

Overdenking Stille Week, donderdag 1 april 2021, in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein).

Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegdraagt!


Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

“Gegroet, Koning van de Joden!”
“Ave Rex Judeanum”
, roepen soldaten.
Ze zijn gewend “Ave Casear Imperator” te roepen.
En dan te salueren.

Nu salueren ze niet, ze slaan.
Ze slaan de Verdachte in het gezicht.

Zie Hem staan.
De Koning.
Nadat Hij gegeseld is, hebben soldaten Hem een kroon opgezet.
Een kroon van doornen.
“Ha ha, moet je zien. Net een echte koning”.

Er wordt een mantel omgedaan.
Een purperen bovenkleed.
“Ja zo is het echt top! Helemaal af. Net een echte koning… Ha ha, lachen”.


Pilatus vindt geen schuld in Jezus.

Het enige wat een goede rechter dan zou moeten doen is vrijspreken…

Maar het recht struikelt.
De rechter probeert wel medelijden op te wekken.
“Zie de Mens!”.

Een zielig hoopje Mens.

Pilatus probeert medelijden op te wekken, zei ik al.
Maar het volk schreeuwt:
“Kruisig Hem, kruisig Hem”.

(Pilatus) “Neemt u Hem en kruisig Hem, want ik vind in Hem geen schuld.”

(Volk) “Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt.”

Met de wet van Vader in de hand, wordt de Zoon van God ter dood veroordeeld.
Houd u daar erg in! 
Letter en Geest!
De letter doodt, de Geest maakt levend! (2 Kor. 3:6).

Het fanatisme doet Pilatus schrikken.
“Waar ben ik nu weer in verzeild geraakt”.
“In wat voor wespennest ben ik nu weer terecht gekomen?”
“Waar word ik nu weer bij betrokken?”

Herkent u die vragen?

Ook u, ook jij, ook ik.
Wij zijn niet alleen maar toeschouwers…
Ook wij worden erin betrokken.
In Zijn lijden, in Zijn dood.


Pilatus gaat opnieuw het gerechtsgebouw in.
“Jezus, waar komt U vandaan?”

Maar Jezus geeft geen antwoord.

“Waarom zegt U niets tegen mij.
U weet toch wel dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te laten?”

“Jezus, Uw lot ligt in mijn handen!”

Is het werkelijk zo?

Ligt het lot van Jezus werkelijk in de handen van Pilatus?

“U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was”.

Jezus weet Wie uiteindelijk de regie heeft.
Jezus weet dat zonder lam geen Pesach gevierd kan worden.
Jezus weet: “Zonder Lam geen Paasfeest”.

Waarom grijpt God, de Vader niet in? 
God haat toch de verkrachting van het recht?
God houdt toch van recht?

En God houdt toch van Zijn Zoon?
Hij zei toch bij de Doop “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”(Mat. 3:17).
En later “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!” (Mat. 17:5).
Ze zijn toch één?

Mijn verstand staat stil.

Maar dit weet ik wel.
Dat God ook zegt: “Zie de Mens, Die jouw schuld draagt.
Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”


“Zie o mens, zie de Mens, voor jou.
Zie o zondaar – wat je ook misdeed – zie het Lam. 
Mijn Paaslam, dat Ik geef voor u, voor jou”.

“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Kor. 5:21).

Daarom lukt het Pilatus ook niet (vers 12) om Jezus los te laten.
Het “Als u Deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer; iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer” pushen hem verder.

“Zie, uw Koning!”
“Moet ik uw Koning kruisigen?”

Ja, dat moet!

Wat vindt Jezus ervan?
Het Lam doet Zijn mond niet open.
Straks aan het kruis zal Hij spreken.
Allereerst: “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”

Hij verzet Zich niet.
Schreeuwt niet om wraak.
De leeuw van Juda legt alle tekenen van Zijn glorie af. 
De Leeuw van Juda, het Lam.

Wat denkt u, wat denk jij eigenlijk van Hem? 
Ik kan niet in uw, in jouw hart kijken.

Maar herkennen we niet die woorden van dat lied dat we zojuist hoorden?

“Is dat, is dat mijn Koning?” 

Ja dat is Hem!

Morgen is het Goede Vrijdag.

Dan zal Hij verhoogd worden.
“En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken” (Joh. 12:32).

Vroeger dacht ik dat Jezus daarmee Zijn hemelvaart bedoelde.
De hemelvaart staat tenslotte bij de trappen van de verhoging.
De kruisiging niet… trappen van de vernedering…

En toch… vanaf het kruis trekt Jezus Zijn discipelen.
Hoe verschillend discipelen van Jezus kunnen zijn.
En wij zijn het…

Hoe verschillend bekeringswegen ook mogen zijn…
En ook dat zijn ze.

Allemaal, allemaal komen wij – jij, u en ik – aan de voet van het kruis terecht.

Ook vanavond als we het brood en de wijn zien.
“Zo erg is het met jou… dat Ik eraan moet sterven…
Mijn lichaam, Mijn bloed. Voor jou”.

Maar ook:
Zoveel houd ik van jou… dat Ik sterf voor jou…
Mijn lichaam, Mijn bloed. Voor jou”.


Ik neem al jouw zonden… en draag ze weg…
Jij krijgt al mijn gerechtigheid.


Zonder Lam geen Paasfeest.
Ons Lam is geslacht (1 Kor. 5:7).

Alle dingen zijn gereed.
Zie het Lam!
Glorie zij het Lam!

Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s