Voor jou!

Preek gehouden op 25 december, Eerste Kerstdag 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, 1En het geschiedde… 1En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Een machtig man, die keizer Augustus.Machtiger zelfs dan zijn voorganger Julius Caesar. […]

Lees meer Voor jou!

Na de bevalling in verwachting blijven

Bewerkte Preek over Lukas 1, gehouden in Alphen a/d Rijn (1:5-25), Vreeswijk op 4 december 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk (1:26-38), Giessen (1:39-56) en Nijkerk (1:57-80). Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vandaag is het de vierde zondag van advent.We hoorden Zacharias zingen.Vorige week zong Maria. Er wordt gezongen.Wie in verwachting is, zingt.Denk aan […]

Lees meer Na de bevalling in verwachting blijven

Hij is zoals Hij heet!

Preek over Romeinen 8:31-39 (en Psalm 23) gehouden op Eeuwigheidszondag 20 november 2022 in de Dorpskerk in Vreeswijk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus,  Vorige week zei ik dat het bijna niet anders kon.Het kan bijna niet anders. Wat? Nou, dat als je in de kerk geweest bent, je huppelend naar huis gaat. Niet met […]

Lees meer Hij is zoals Hij heet!

gerechtvaardigd!

Preek over Romeinen 5: 1-11 en artikel 23 van de NGB, gehouden in de Dorpskerk bij de dankzegging voor het Heilig Avondmaal op 13 november 2022 Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Wat een geweldige zondag hebben we vandaag. Zo moet het voor u ook voelen.Nou ja, ‘moet’.U moet natuurlijk helemaal niets. Maar zo zal […]

Lees meer gerechtvaardigd!

Een glimp van het einde

Preek over Mattheüs 13:44-50; de stof die hoort bij het derde hoofdstuk van het boekje van Bart Nes ‘De Zaaier, de Koning en de Erfgenaam’ dat komende weken op de Wijk Bijbelkringen wordt behandeld. GEBED VOORAF: Heere, wilt U, nu wij uw Woord openen en zullen lezen over de toekomst, ons nu door uw Geest leren, […]

Lees meer Een glimp van het einde

Wie dank jij?

Preek woensdagavond 2 november (Dankdag 2022) over het door de HGJB aangedragen thema ‘Wie dank jij? n.a.v. 1 Koningen 17:1-16. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Plotseling staat hij daar.Wie?Elia, de Tisbiet, dus uit het dorpje Thisbe in Glilead.[i] Schijnbaar uit het niets.Als een bliksemflits. Plotseling staat hij voor koning Achab.Onaangekondigd.Maar hij staat er! Vandaar: ‘Als […]

Lees meer Wie dank jij?

Het tweede couplet!

Afgelopen woensdag was het ‘dankdag voor gewas en arbeid’. Ik denk zomaar dat niet veel mensen in Nederland dat doorgehad hebben, maar in de kerk wordt op die dag gedankt voor ‘het gewas’, dus de oogst van het afgelopen jaar en ‘de arbeid’, het werk dat in het afgelopen jaar gedaan mocht worden. Nou moet […]

Lees meer Het tweede couplet!

Vader zorgt…

Preek over artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gehouden op zondagavond 16 oktober 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein). Daarbij gelezen Psalm 77 en Jakobus 5:7-11. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vanavond doe ik iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb.Preken uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ik heb er eerlijk gezegd ook wel […]

Lees meer Vader zorgt…

Geleid door een verheven hand (2)

Preek over Genesis 37:12-36, gehouden op 25 september 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein). Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Twee weken geleden stonden we stil bij de eerste elf verzen van Genesis 37.Aan het begin van de preek zei ik toen: Als nu eens iemand aan Jozef zou vragen:‘Joh vertel eens… Wie zijn […]

Lees meer Geleid door een verheven hand (2)