Ik, met u!

Preek over Mattheüs 28:16-20 gehouden in de Dorpskerk van Vreeswijk – Nieuwegein op 1 januari 2022. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Het afgelopen jaar is die laatste zin van het Mattheüs-evangelie vaak door mijn hoofd gegaan. 20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Ik heb […]

Lees meer Ik, met u!

Jezus: Hij is zoals Hij heet

Preek over Lukas 2:1-21, gehouden op 1e Kerstdag, 25 december 2021 in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein). Gemeente van onze Heere Jezus Christus, In het laatste vers dat we lazen wordt het Kind besneden werd en krijgt Hij Zijn Naam: Jezus. Jezus, de Naam die door de engel, dus van Godswege genoemd was, voordat Maria […]

Lees meer Jezus: Hij is zoals Hij heet

Kerstfeest: Christusfeest

Overdenking bij Lukas 2:1-21 gehouden tijdens de Kerstnachtdienst in de Dorpskerk op 24 december 2021. “Luister, lieve dwaas”. Zo sprak zo’n kleine 80 jaar geleden een predikant zijn luisteraars met Kerst toe. Toen ik het las, moest ik daar wel om glimlachen. En ik dacht: “Wat als ik dat vanavond ook eens doe”.Gewoon zeggen “Luister, lieve dwaas!”“Zet […]

Lees meer Kerstfeest: Christusfeest

Onder Zijn vleugels!

Preek over Ruth 3, gehouden op 12 december 2021 in de Dorpskerk in Vreeswijk, Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vanmorgen belanden wij, dankzij het rooster van onze kinderen, op deze derde zondag van advent in het derde hoofdstuk van het boek Ruth. De vorige weken zijn bij de kindernevendienst Ruth 1 en 2 […]

Lees meer Onder Zijn vleugels!

Jezus, Bron en Norm

Preek over Filippenzen 2:1-11, gehouden op 14 november 2021 in de Dorpskerk van Vreeswijk-Nieuwegein bij de viering van het Heilig Avondmaal. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Er was eens een prins die verliefd werd op een meisje uit het gewone volk.Meestal trouwen prinsen met een meisje, een vrouw van adel. Of een prinses uit […]

Lees meer Jezus, Bron en Norm

Oproep tot eensgezindheid en ootmoed

Preek over Filippenzen 1:27-2:11 gehouden in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein) als voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Tevens voorbereiding voor de derde Bijbelstudie van de WijkBijbelstudiekringen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Boven de preek heb ik gezet “Oproep tot eensgezindheid en ootmoed”.Dat heb ik overigens niet zelf verzonnen, het is het “kopje” in de […]

Lees meer Oproep tot eensgezindheid en ootmoed

Hervormingsdag 2021

In de voorbereiding op de preek op 31 oktober, over de Bergrede (horen en doen!), Jakobus en de vrijspraak, de rechtvaardiging van de goddeloze, stuitte ik op een artikel van wijlen professor doctor J.P. Boendermaker. Boendermaker heb ik (bij mijn weten) nooit ontmoet, maar ik herken het enthousiasme over de uitroep van Luther tijdens een […]

Lees meer Hervormingsdag 2021

Vergeet de gastvrijheid niet!

Preek gehouden op de diagonale zondag, 17 oktober 2021 in de Dorpskerk van Vreeswijk-Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Boven de preek heb ik geschreven: “Vergeet de gastvrijheid niet!”Dat is de letterlijke vertaling van de Griekse tekst die in de nieuwe NBV vertaald wordt met “2en houd de gastvrijheid in ere”. Het thema van de […]

Lees meer Vergeet de gastvrijheid niet!

Gods Vaderhand

Preek over Zondag 9 en Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus, gehouden op 10 oktober 2021 in de avonddienst in de Dorpskerk van Vreeswijk-Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vanavond lazen we Zondag 9 en 10.Ik denk dat Zondag 10 de meest bekende is uit de Heidelbergse Catechismus.Ik zou willen dat Zondag 1 dat […]

Lees meer Gods Vaderhand