Oproep tot eensgezindheid en ootmoed

Preek over Filippenzen 1:27-2:11 gehouden in de Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein) als voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Tevens voorbereiding voor de derde Bijbelstudie van de WijkBijbelstudiekringen. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Boven de preek heb ik gezet “Oproep tot eensgezindheid en ootmoed”.Dat heb ik overigens niet zelf verzonnen, het is het “kopje” in de […]

Lees meer Oproep tot eensgezindheid en ootmoed

Hervormingsdag 2021

In de voorbereiding op de preek op 31 oktober, over de Bergrede (horen en doen!), Jakobus en de vrijspraak, de rechtvaardiging van de goddeloze, stuitte ik op een artikel van wijlen professor doctor J.P. Boendermaker. Boendermaker heb ik (bij mijn weten) nooit ontmoet, maar ik herken het enthousiasme over de uitroep van Luther tijdens een […]

Lees meer Hervormingsdag 2021

Vergeet de gastvrijheid niet!

Preek gehouden op de diagonale zondag, 17 oktober 2021 in de Dorpskerk van Vreeswijk-Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Boven de preek heb ik geschreven: “Vergeet de gastvrijheid niet!”Dat is de letterlijke vertaling van de Griekse tekst die in de nieuwe NBV vertaald wordt met “2en houd de gastvrijheid in ere”. Het thema van de […]

Lees meer Vergeet de gastvrijheid niet!

Gods Vaderhand

Preek over Zondag 9 en Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus, gehouden op 10 oktober 2021 in de avonddienst in de Dorpskerk van Vreeswijk-Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vanavond lazen we Zondag 9 en 10.Ik denk dat Zondag 10 de meest bekende is uit de Heidelbergse Catechismus.Ik zou willen dat Zondag 1 dat […]

Lees meer Gods Vaderhand

Van U is de toekomst!

Preek gehouden op 19 september 2021 op de startdag van seizoen 2021-2002 bij de bovenkolk in Vreeswijk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vandaag beginnen het nieuwe winterseizoen onder het thema “Van U is de toekomst”.De clubs gaan weer beginnen.De catechisaties.De wijk Bijbelkringen.De gebedskringen, al zijn die ongetwijfeld doorgegaan. Maar vandaag dus een nieuwe start.Een nieuw […]

Lees meer Van U is de toekomst!

Het evangelie in Europa

Preek gehouden op zondagavond 29 augustus 2021 in de Dorpskerk, ook als voorbereiding op het winterseizoen 2021-2022 waarin op de Bijbelkringen de Filippenzenbrief behandeld zal worden. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vanavond lazen we hoe het Evangelie in Europa komt. Hoe voor het eerst mensen in Europa worden gedoopt en er dus voor het eerst […]

Lees meer Het evangelie in Europa

Gebouwd, gewandeld, vertroost!

Vierde preek over Handelingen 9, nu de verzen 23-31 gehouden op 25 juli 2021 in de Dorpskerk van Vreeswijk-Nieuwegein. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Boven de preek heb ik geschreven:Opgebouwd, gewandeld, vertroost OpgebouwdHet eerste is dus “opgebouwd”.Het Bijbelgedeelte dat we lazen eindigt met de woorden.31De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden […]

Lees meer Gebouwd, gewandeld, vertroost!

Profielschets

Preek over Titus 1, gehouden op 4 juli 2021 in de Dorpskerk van Vreeswijk bij bevestiging ambtsdrager. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Het zal u vast niet ontgaan zijn, ook als u niets met voetballen hebt, maar gisterenavond zou het Nederlands elftal tegen Denemarken moeten spelen.En dat potje zouden wij natuurlijk winnen, zodat we […]

Lees meer Profielschets

Jezus is Heer!

Derde preek over Handelingen 9; nu de verzen 20-22 bij het Heilig Avondmaal, gehouden op 27 juni 2021 in de Dorpskerk van Vreeswijk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Vorige week eindigden we bij vers 19, dat Saulus bij de discipelen in Damascus verbleef.Ik ben eigenlijk best benieuwd hoe die discipelen in Damaskus naar Saulus […]

Lees meer Jezus is Heer!