Volg Mij!

Preek bij Mat. 4:12-22 gehouden op 19 februari 2020 in De Dorpskerk van Vreeswijk (Nieuwegein); viering Heilig Avondmaal.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Vorige week doopte en preekte hij nog bij de Jordaan. Nu is het stil…
Vorige week nog bracht hij massa’s mensen op de been. Nu komt niemand…

Vorige week kwamen vanuit Jeruzalem, vanuit Judea en heel het land rondom de Jordaan mensen kijken en luisteren.

En wij luisterden mee.
Indrukwekkend was het.
Confronterend ook.
Appellerend…

We hoorden hem preken:
Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen
We hoorden hem spreken over de komende toorn van God.

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.
En denk niet “Wij hebben Abraham als vader”

Nee, die kan God ook uit stenen maken.

We schrokken een beetje toen hij zei: “De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.”

En we herkenden ons.
Wij herkenden ons in al die mensen die hardop hun zonden beleden…
Mensen die schoon schip wilden maken.

Die hun zonden beleden en zich lieten dopen.
Die ondergingen in het water… om op te staan, gereinigd, klaar voor het Koninkrijk…

Voorgangers zijn voorbijgangers…
Ook gevierde voorgangers…
De ene week loopt Jeruzalem, loopt Judea uit.
De andere week zit je in een eenzame cel.
Tegen muren te preken.

Johannes zit in het gevang.
Zijn rol lijkt uitgespeeld.

Wat is de vrucht die hij op zijn preken ziet?

Ziet hij de bijl? Waarvoor hij waarschuwde?
Ziet hij de oordeelsdag?
Ziet hij de toekomende toorn waarvoor hij waarschuwde?

Nee, hij ziet alleen maar gevangenismuren.

Godzijdank hoort hij wel van de Man die hij aanwees.

De Man Die hij eerst niet wilde dopen.

De Man na hem, Die sterker is dan hij.
De Man waarvan hij, Johannes, zei: “Ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”

Deze Man begint nu te preken.

In vers 13 lezen we dat Hij Nazareth heeft verlaten en dat Hij in Kapernaüm is gaan wonen aan het meer van Galilea.

Kapernaüm ligt in het gebied van Zebulon en Naftali.
Zo wordt de profetie van Jesaja vervuld.

Van Jezus lezen we niet dat Hij doopt.
Wel dat Hij preekt.
En Zijn preek is identiek aan die van Johannes: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”

Nou ja, de preek mag dan hetzelfde zijn.
De prediker verschilt.

Johannes bereidde de weg voor de Heere Jezus.
Maar Jezus preekt hetzelfde als Zijn heraut, Zijn wegbereider.

Bekeert U.
Richt je leven op God!

De BGT leest: Dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij.’
Gods nieuwe wereld is dichtbij…

Het Koninkrijk komt.
Het Koninkrijk waarvan wij bidden “Uw Koninkrijk kome”.

“Die is dichtbij”, zegt Jezus…

Tweeduizend jaar later zetten mensen daar een vraagteken achter…
Ja, joh, dichtbij. Dat geloofde ze in het jaar 30 al…
Hallo, wij leven in 2020…

“Dat Koninkrijk van U, komt er nog wat van?”

Ja!
Wij leven nog steeds in verwachting van dat Koninkrijk!
Omdat Hij opstond uit de dood…
Omdat de engelen bij Zijn Hemelvaart zeiden: 
“Zoals u Hem op hebt zien varen, zo zal Hij komen!”
Omdat Hij het beloofd heeft: “Zie Ik kom haastig…”

En ondertussen roept Hij: “Volg Mij!”
Hij zegt niet: “Voorwaarts, mars!”

En nu moet je dit… en dat…
Voorwaarts, mars!


Nee, Hij roept u, jou, mij… Volg Mij!

Wat betekent dat?

Met de kinderen zongen we Jezus die langs het water liep…

We zongen:
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Maar wat bedoelen we eigenlijk als we dat zingen?
Dat we ons werk op moeten geven? En dan de zending in?
Dat we ons gezin op moeten geven? En dan de zending in?

In het tweede couplet zongen we:
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.


Moet ik al mijn geld dan weggeven? Zoals de rijke jongeling?
Hij kon het niet. Maar moet ik dat dan wel?

Wat betekent het eigenlijk om Jezus te volgen?
Wat betekent het om achter Jezus aan te gaan?

Laat ik ermee beginnen om te zeggen wat het niet is.
Het is niet een krampachtig leven, waarin je van alles en nog wat moet en altijd te kort schiet.

Dat gevoel kan zo’n lied wel geven…
Het kan je depressief maken. De adem benemen…
En dat is volgens mij nou net niet de bedoeling.

Daarom is het allereerst goed om te zeggen dat er voor de navolging van Jezus geen blauwdruk is van “enkel zo en zo moet het”.
Tuurlijk: de Bergrede is belangrijk, de grondwet van het Koninkrijk.
Daarbij, de Tien Geboden staan in de Heidelberger niet voor niets in het stuk van de dankbaarheid.
Horen en gehoorzamen zijn van het grootste belang.

Maar het maakt niet dat de navolging moralistisch wordt.
Zo van: Les 1 is: koop een elektrische auto!
Zorg voor zonnepanelen.
Zorg dat je scheiding netjes in het midden zit!
Enzovoorts.

Nee.
Waarom niet?
Omdat het in de navolging niet om een benauwd leven gaat van “gij zult”, maar om een nauw leven – nauw verbonden met de Heere Jezus – waarin Zijn “Ik zal” voorop gaat.

Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet…
Wie omgaat met Jezus, zal merken dat Hij van ons andere mensen maakt…

Zijn Geest vernieuwt ons…

Het enige wat wij moeten doen is tot Hem komen en bij Hem, in Hem blijven.
De omgang met Hem beoefenen. Bidden, Bijbellezen…
Overgeven…

Dat zien we toch ook in het Schriftgedeelte van vandaag.

Jezus zegt: “Kom achter Mij aan, en jullie moeten….
NEEN! Hij zegt “Komt achter Mij aan en Ik zal u vissers van mensen maken.”

Wat moeten de discipelen doen?
Hem volgen… (vers 20)
Hem volgen… (vers 22).

Letten op Hem…

Vanmorgen nodigt Hij u echter eerst aan tafel.

Hij zegt als het ware: “He jij daar, hier komen…”
Eerst aan tafel!
Eerst zitten
Eerst opletten wat Ik doe…

Ik geef Mijn leven… opdat jij, u, ik zal leven.

Opdat je voor Mij zult leven…
Opdat je door Mij zult leven…

Opdat je in Mij zult leven…
Opdat je met Mij zult leven…

Vandaag loopt Jezus niet langs de zee van Galilea.
Hij loopt door Vreeswijk – Nieuwegein.

En Hij roept u, jou, mij…

Kom achter Mij aan en Ik zal…

Komt, want alle dingen zijn gereed.

Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s