Wakker worden! Opstaan!

2019-04-28 Preekschets Jeugddienst

Vorige week vierden we het Paasfeest.

En ik vroeg me eigenlijk af:
Zou er nu iets veranderen in de gemeente?

Zou er nu iets veranderen in jouw leven?

Wat denk je?
Is er nu iets veranderd in je leven?
Wat is er nu anders?

XXX

Ik kom er eigenlijk op omdat ik voor de preek van Pasen de oude catechismus nog eens opensloeg.

Daar wordt namelijk gevraagd:
Vraag 45: Wat betekent het nu voor jou dat Jezus op de derde dag is opgestaan?
Antwoord: Hij heeft de dood overwonnen en daardoor:

  1. Schenkt Hij mij zijn gerechtigheid
  2. Wekt Hij mij op tot een nieuw leven
  3. Verzekert Hij mij van mij eigen opstanding

Ik denk dat we dat eerste en dat laatste wel geloven…
Dat eerste: dat ik de gerechtigheid van Jezus krijg.
Zoiets als: Jezus is voor mij gestorven. Dank U wel. 

Ik mag al mijn zonden aan Hem geven.
Sterker, ze zijn aan het kruis genageld!

En Hij ruilt. “De vrolijke ruil” noemt Luther dat.
Hij neemt al mij zonden en ik ontvang Zijn gerechtigheid.

Hij neemt het voor mij op als mijn geweten mij aanklaagt.
Dat is één!

En dat laatste: dat ik straks als ik sterf bij de Heere Jezus zal zijn.
Mijn lichaam wordt dan wel begraven, maar mijn ziel zal onmiddellijk bij de Heere Jezus zijn.
Nou, dat geloof ik denk ik wel…

Maar dat tweede… dat Hij mij opwekt tot een nieuw leven.
Wat is dat dan?

Nou, dat maakt Paulus nu duidelijk in zijn brieven.
Bijvoorbeeld in zijn brief aan de Romeinen.

Als Paulus spreekt over de Doop, dan noemt hij dat met Christus begraven worden en met Jezus opstaan. (Romeinen 6)

Ook wij sterven en staan op.
Niet later!
Maar in de Doop!

Bij de doop door onderdompeling – wat in de Vroege Kerk de standaard was – kon je dat zien.
Je wordt onderwater gehouden, maar blijft daar niet…
Je staat op!
Komt weer uit het water!

Welnu: dopen is sterven en opstaan!

Wie gedoopt is, is al gestorven en opgestaan.
Wie gedoopt is, heeft de dood al achter zich en het eeuwige leven voor zich.
Wie gedoopt is, is met Jezus opgestaan tot een nieuw leven!Dat is nog niet alles, want je wordt, je bent zo met Jezus verbonden, dat je steeds meer op Hem gaat lijken. (Rom. 8:29)

Dat alles schrijft Paulus aan de Romeinen, de christenen, de gelovigen in Rome.

Maar ook in de brief waaruit we vandaag een stukje gelezen hebben, zegt hij hetzelfde.
In de Efeze-brief legt hij eerst uit wat er door Goede Vrijdag en Pasen gebeurd is.

De gelovigen zijn met Hem opgewekt. (Ef. 2:6)

En omdat we Hem opgewekt zijn, roept Paulus ook op om met Hem te wandelen (Ef. 4:1).

Dat is met Hem te leven.
Daarom werd vanmorgen de wet gelezen uit Efeze 4 vanaf vers 25.

Jij en ik worden opgeroepen om te leven als nieuwe mensen. (Ef. 4:24).

Daarom schrijft Paulus:
Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,
Volg daarom zijn goede voorbeeld, en leef met elkaar in liefde. Zo leefde Christus ook. Hij hield van ons, en Hij is voor ons gestorven. Hij gaf zijn leven als offer, en dat was een geschenk dat God graag aannam.

En daarom het thema van vandaag!
Wakker worden! Opstaan!

Nadat Jezus is gestorven en opgestaan, kun je niet blijven zitten!
Denk na over wat Jezus voor jou gedaan heeft.
En sta op! Wandel, dat is leef met Hem!

Hoe dan?

Nou dat lazen we in de verzen 6 tot en met 14.

Als hij gezegd heeft in vers 5 dat mensen die verboden seks hebben, of toegeven aan hun slechte verlangens, geen plaats is in de nieuwe wereld van Christus en van God hebben, zegt hij in het gedeelte dat we lazen:

Laat je niet door slechte en ongelovige mensen in de war brengen (vers 6 en 7).
Leef als kinderen van het licht (vers 8).
Probeer dus steeds te bedenken wat de Heer van je vraagt (vers 10).
Doe niet mee met slechte, stiekeme dingen (vers 11).

Kortom: Leef met Jezus!

XXX

Hoe doe je dat dan?

Door allereerst de omgang met Hem te beoefenen

Het volgen van Jezus begint niet met wandelen, of vliegen of rennen…
Dat denken mensen vaak. “Tjonge, nu moet ik aan de slag. Ik moet dit, ik moet dat. Ik moet zus, ik moet zo… En als ik dan alles een beetje goed doe, dan is de Heer Jezus pas blij met mijn…”

Nee, het volgen van de Heere Jezus begint eerst met zitten.
Wat heeft Hij nu gedaan?

Voordat je opstaat, eerst gaan zitten dus…
Eerst wakker worden!

Door te bidden, met Hem te praten.
Maak er tijd voor vrij.
Zin of geen zin… Niets mee te maken. Doen!

Door uit de Bijbel te lezen.
Zin of geen zin… Niet mee te maken. Doen!

Gebruik een dagboekje dat je helpt.
Lees een Bijbelboek eens helemaal door.

Lees goede boeken.
Luister naar goede muziek.
Praat erover met je vrienden, op de club!

Opstaan betekent ook dat je met zaken kapt die de relatie met de Heere Jezus onder druk zetten.

De Heilige Geest maakt jou Zelf wel duidelijk welke zaken dat zijn.
Je geweten begint te spreken.
Je voelt je bij bepaalde zaken domweg niet meer “happy”

Zelf had ik dat rondom thema’s als “Sex and drugs rock and roll” (Ian Dury and the blockheads). 
Denk aan muziek…
Denk aan computerspelletjes (GTA enz.)

(NB: Even kijken hoe oud de kinderen zijn. LAAT ZE ZELF UITWERKEN! GEEN MORALISME!)

Opstaan kan daarbij ook betekenen dat je letterlijk in opstand komt.
Dat je er wat van zegt als je onrecht ziet gebeuren. Of handelt.

Dat je er wat van zegt als iemand “gepest” wordt.
Dat je er iets aan doet als iemand buitengesloten wordt.

Enzovoorts!

Zo zijn het christenen geweest die veel verdienden aan de slavenhandel… Maar ook die opstonden tegen de slavenhandel.
Dat hoeft niet met geweld gepaard te gaan.
Harriet Beecher Stowe schreef een boek: De negerhut van Oom Tom en wat voor invloed heeft dat boek gehad.

Denk aan christenen die in verzet kwamen tegen het regime van Nazi-Duitsland. 
Corrie ten Boom, Bonhoeffer.

Christenen zijn ook opstandige mensen.
Vaak denken wij: Christenen zijn brave burgers, waar de overheid weinig last van heeft.
Maar tegelijkertijd zijn in de geschiedenis christenen vaak ook opstandige mensen.

Waarom? Omdat het Woord van God voor hen prioriteit heeft.
Omdat ze dat Woord willen gehoorzamen.
Omdat ze Jezus willen gehoorzamen.

XXX

Waar zou jij nu tegen moeten opstaan?

XXX

Opgewekt tot een nieuw leven…
Wakker worden! Opstaan!

Jaren geleden waren er van die armbandjes met WWJD er op.
What Would Jesus Do.

Daar was dan weer commentaar op, maar goed, die discussie bespaar ik je.

Het lijkt me goed om je af te vragen: Wat wil de Heere nu van mij.
Elke dag weer…
“Leer mij o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden.”

Wakker worden! Opstaan!

Daarbij zullen jij en ik ook fouten maken.
Dingen verkeerd doen.
Blinde vlekken hebben (DENK AAN DE HOUDING TOV DE APARTHEID)

Maar je probeert wel Hem te gehoorzamen. Naar Zijn Stem te luisteren.

Wakker worden! Opstaan!

Het begint met overgave.
En het gebed, dat David ooit bad toen hij lelijk de fout was ingegaan en de profeet Nathan op bezoek kwam:

Create in me a clean heart O God
and renew right spirit within me 
(Ps. 51:12)

Amen

Zingen: Create in me (OTH46 Ed.2005)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s