Laat het Licht schijnen.

Preek 1 Petrus 2:11-12 bij Avondmaalsdienst gehouden op 17 november in de Dorpskerk, Hervormde Gemeente Vreeswijk-Nieuwegein

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

“Geloofd zij God met diepst ontzag!”

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus…” (1:3)

Vreemdelingen, uitverkorenen, wedergeborenen tot een levende hoop.

“Geloofd zij God met diepst ontzag!”

Vandaag wordt het zichtbaar.
Zijn lichaam gebroken.
Zijn bloed vergoten.
Voor ons…

Duur gekocht. Niet met goud en zilver, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1:19)

Daarom hoorden we Petrus vorige week zeggen 1Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. (2:1)

En ik herhaal dat, omdat vorige week niet iedereen er bij kon zijn.

“Leg alle slechtheid af!”
Alles wat tegen de Geboden van onze God in gaat!
Alles wat tegen het liefdegebod van de Heere Jezus ingaat!
Niet doen!

Leg af!
alle bedrog
Het niet eerlijk zijn. Het vertrouwen van mensen beschamen en  beschadigen. 
Het liegen. Soms met een uitgestreken gezicht. 
Wees eerlijk!

Leg af!
De huichelarij
De schijnheiligheid. Het vroom toneelspel. 
Je doet je keurig voor, maar knijpt de kat in het donker. 
Da’s trouwens ook vaak de kritiek op ons, op u, op mij. 
Vrome praatjes, maar ondertussen…

Leg af!
De afgunst 

Het jaloers zijn. Jaloers omdat hij of zij mooiere dingetjes heeft. 
Of populairder is. 
Of meer aandacht krijgt. 
Of meer invloed heeft. 
Of beter kan preken (dat zeg ik dus tegen mezelf). 
Of… vul maar aan!
Niet doen!

Leg af!
alle kwaadsprekerij
Achter iemands rug even uitweiden over het verkeerde van die ander. “Heb je het gehoord? Erg he… Nou… wat erg”
Leg af!
Kappen!
Niet doen!

Want met al die zaken vergiftig je jezelf.
En word je zelf ook giftig…

Het zijn de zonde van de tong, waar Jakobus in zijn derde hoofdstuk ook over schrijft.

Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. (Jak. 3:6)
Een klein vuur kan grote branden veroorzaken…

Het negatieve gepraat bouwt niet op.
Het sticht niet.
Het kan werken als vergif.

Vandaag vieren wij het Avondmaal.
En nogmaals roept Petrus ons op:

11Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.

Bijwoners, vreemdelingen: onthoud u van de vleselijke begeerten.

Het geloofsleven wordt niet in de eerste plaats bedreigd door de buitenwereld.
Ons, uw, mijn geloofsleven wordt niet in de eerste plaats bedreigd door een boze buitenwereld die “zo van God los is”, maar door onze vleselijke begeerten.

Goed om dat te beseffen.
Het zijn je eigen verlangens die zich tegen je richten. 
Strijd voeren tegen de ziel.

Zonde begint met verlangens die je de verkeerde kant op wijzen.
Jezus sprak erover in de Bergrede.

Ga maar na…
DES (niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen), het zesde, zevende en achtste gebod. De zonde begint met verkeerde verlangens:

Iemand vermoorden begint met het verlangen “Was hij/zij er maar niet meer…”.
Overspel begint met verlangens… “Had ik haar, of had ik hem maar…”
Stelen begint met verlangens… “Had ik dát maar…”

Verlangens…
Wie heeft ze niet?

Nu, over verlangens heeft Petrus het al gehad.
Weet u nog?
Vorige week?
We hebben het vandaag ook weer gelezen!

Vers 2 en 3
2En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien,
3indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is

Honger naar het Woord…
Zoals baby’s verlangen naar melk… Dat is hun voeding. 
Geen vergif, maar de zuivere melk van het Woord.

Zoals baby’s verlangen naar de borst of de fles, zo mogen, zo moeten u en ik verlangen naar het Woord van God.

Zoals baby’s verlangen naar de borst of de fles, zo mogen u en ik vandaag verlangen naar de brood en de wijn.

Kom tot de levende steen… om zelf een levende steen te worden en dan je steentje aan Gods tempel bij te dragen.

Kom tot de Hogerpriester… om zo zelf priester te worden. Mensen bij God brengen, en God bij mensen.

Mensen bij God.
God bij mensen.

Met het oog daarop schrijft Petrus in vers 12: 
12
Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

Alsof hij zegt: Zorg er nou voor dat mensen niet slecht over je kunnen praten.

Want het rare is, mensen lijken ervan te genieten als kerkmensen de fout in gaat. Nou ja, niet alleen als kerkmensen de fout in gaan, maar toch.

Dominee x uit y valt in zonde, en het komt paginagroot in de Telegraaf.
Een christenpoliticus, doet iets wat niet helemaal koosjer is en de media duiken erbovenop. Ook de christelijke media trouwens.
Zo gaat dat.

Daarom vertaalt de Bijbel in Gewone Taal vers 12 ook met: 12Doe goede dingen, en laat de ongelovigen zien dat jullie je goed gedragen. Dan zullen de ongelovigen niet langer slecht over jullie spreken. Misschien veranderen ze zelfs hun eigen leven. Dan zullen ook zij God eren als hij komt rechtspreken over de wereld.

Het is als het kinderlied wat we zongen:
Laat zo je licht maar schijnen
Bij alles wat je doet
Zodat de mensen zeggen
God is goed

Hoe doe je dat?

Niet door zelf aan de slag te gaan en je uiterste best te gaan doen.
Je wordt er op z’n hoogst een Farizeeër van die kan danken: 

11O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.
12Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. (Lukas 18:11 en 12)

Hoe dan wel?
Door met de tollenaar je hand op te houden.
O God, wees mij, de zondaar, genadig. (Lukas 18:13).

Door naar Jezus te gaan!
Door aan tafel te komen!

Door allereerst je te laten bedienen.
En te horen… te zien… te proeven:

Mijn lichaam, gebroken, voor u!
Mijn bloed, vergoten, voor u!

Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s