Opwekkend woord nodig? Hij is opgewekt!

Overdenking bij Mat. 28:1-10, zangdienst Tweede Paasdag, 13 april 2020, gehouden in de Dorpskerk te Vreeswijk-Nieuwegein.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

De zon komt op, maakt de morgen wakker.

Maria Magdalena en de andere Maria[i] zijn onderweg naar de tuin van Jozef van Arimathea. 
Nou ja, preciezer. Ze zijn op weg naar het graf van Jezus, om Hem de laatste eer te bewijzen.

Afgelopen vrijdag hoorden we nog hoe zij na de begrafenis bij het graf zijn blijven zitten.[ii]
Jozef ging naar huis.[iii]
Zij bleven nog even zitten.
Alles even verwerken.
Er is ook zoveel gebeurd…

U herkent dat misschien wel.
Na het sterven van een geliefde, leef je vaak in een roes.
Alles draait door, en jij bent in rouw.

Het is alsof het leven langs je heen gaat.
De werkelijkheid aan je voorbijgaat.

Opwekkend woord nodig?
Nou, als iemand behoefte heeft aan een opwekkend woord, dan zij wel.

Na de Sabbat gaan Maria en Maria in de vroege morgen op weg om het lichaam van Jezus te verzorgen.

Zullen zij veel gepraat hebben?
Gehuild?
Of weten ze samen te zwijgen.
Soms kan dat zo verademend zijn.
Een vriend of vriendin, die met je rouwt, zonder iets te zeggen.
Een blik, een arm…

Hebben ze wat meegekregen van die prelude op Pasen zoals we die vrijdagavond hoorden.[iv]

Ze dachten natuurlijk “We gaan zo vroeg mogelijk naar het graf.
Dan is het nog stil”.

Je hoort de vogels fluiten.
De zon komt op…
De natuur op z’n mooist.

Maar belangrijker: je ziet in ieder geval geen mensen.

Je hoeft dan tenminste niet te praten.
En je hoeft ook niet te antwoorden.

“Hoe voel je je nou?”
“Gaat het?”
“Gecondoleerd he…”
“Het valt niet mee zeker?”
“Het is wel zwaar voor jullie hè?”

“Och, ik heb zo met jullie te doen.”
“Nou, ik zal voor jullie bidden hoor…”

Nee, hoe goed bedoeld die woorden ook allemaal zijn.

Dan liever in de vroege morgen.
Dan zijn er geen mensen.
Dan hoef je niet te praten.

Bij Markus lezen we dat zij zich vooral zorgen maken: “Wie zal die zware steen nu wegrollen…”
Maar op de begraafplaats wacht hun één en al verrassing.
Als ze aankomen, is de steen weggerold.

Dat is een verrassing nummer één!
Waar zij denken: “Hoe moet dat nou met die steen?”, blijkt daar al voor gezorgd te zijn.
De steen is weggerold.

Maar da’s niet alles.
Nog een verrassing!
Op de weggerolde steen zit een engel.

3Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

En waar de bewakers zich spreekwoordelijk doodschrikken, begint de engel tegen hen te praten.
U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.
6Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.”

Dat is nog eens een opwekkend woord!
Wat?
Hij is opgewekt!

Kijk maar, het graf is leeg!
Hier heeft Hij gelegen.

Dat verzin je toch niet?[v]

En dan geeft de engel nog een opdracht mee ook:
7En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.”

Het zal je maar gebeuren!
Op een vroege zondagmorgen.

Maar het opvallende is dat ze niet met de engel in discussie gaan. 
Ze gehoorzamen.
Vers 8:
8En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

Zij gehoorzamen.
Zij gaan.
“Met vrees en grote blijdschap”.

Al is het nog zo onwerkelijk.
Ook al kunnen Maria en Maria denken: 
“Is dit echt?”
“Dromen we?”
Of
“Zullen de discipelen ons geloven?”

Ze gaan op pad.
Ze moeten vertellen wat zij gezien en gehoord hebben.

Hoe zullen ze gekeken hebben?

Hoe zullen ze elkaar aangekeken hebben?
Zullen ze tegen elkaar gezegd hebben:
“We dromen toch niet?
Knijp eens in mijn arm…”

Maar toch, zij gaan!

En terwijl zij gaan.
Terwijl zij gehoorzamen, komt de grootste verrassing van allemaal.

9Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! 

In de weg van gehoorzaamheid openbaart Jezus Zich.
Plotseling staat Jezus daar.

Terwijl de engel net gezegd had:
Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien”.

En Maria en Maria misschien wel dachten: “Nou, Galilea, da’s een heel eind. Da’s toch een paar dagen lopen…” gebeurt het toch anders.

Jezus Zelf is daar!
Blijkbaar kan Jezus niet wachten tot in Galilea!
Blijkbaar wil Hij Zelf Zich zo graag laten zien en in Zijn vreugde laten delen.
Daar staat Hij!

“Wees gegroet!” zegt de Opgewekte.

Je zou ook kunnen vertalen met “Wees verheugd!”

“Wees verheugd” zegt de Opgewekte.

“Wees verheugd” zeg ik vanmorgen tegen u.

U, die misschien wel denkt: “Ik kan mezelf maar niet in de Paasstemming brengen”.

Er is zoveel dat terneer drukt.
Afgelopen week een begrafenis.
Afgelopen week een crematie.

Of:
Komende week een begrafenis.
Komende week een crematie.

Dat Corona-virus.
Moet ik tot de zomervakantie binnen blijven zitten.
Zal het tot december duren?

Hoe moet het met m’n bedrijf.
Hoelang houd ik dit nog vol?
Hoor: “Wees verheugd!”

Ook u die denkt: “Ik kan mezelf niet in de Paasstemming brengen”.
Ook u die denkt: “Zou het allemaal wel waar zijn. Maken we ons niet blij met een dode mus?”.
Nee, we verheugen ons over een levende Jezus.

De Levende Jezus zegt: “Wees verheugd”.

“Wees verheugd” zegt de Opgewekte!

Hoe blij en verheugd zal de Opgewekte Zelf niet geweest zijn?
Hoe anders zal Hij op die vroege Paasmorgen naar Zijn schepping gekeken hebben.

Zou dat niet iets zijn als “Ik ben erdoor. Ik ben door de dood heen gegaan! Ik leef! Ik leef!”

Als Iemand Opgewekt is met Pasen, dan is Hij het!

“Wees verheugd!”.

Vanmorgen zegt Hij het ook tegen u!
Ook tegen u, die denkt “Ik geloof niet dat ik ooit nog blij zal zijn!”

“Wees verheugd!”

Ja, maar ik voel me niet opgewekt!

Christus is opgewekt!
“Ik leef en gij zult leven!”[vi] 

U hoeft uzelf niet op te wekken!
Jezus wekt u op!
U hoeft de vreugde niet uit uw eigen tenen te halen.
Christus schenkt vreugde. Levensvreugde!

Hij zorgt ervoor dat u en ik opgewekt kunnen zijn in alle omstandigheden.

Opgewekt!

Dat heeft niet zo zeer met een opgewekte aard te maken.
Sommige mensen hebben die… anderen niet…
Het heeft ook niet te maken met een opgeruimd gemoed.
Sommige mensen hebben die… anderen niet…

Het heeft te maken met Jezus, de Opgewekte! 
Het heeft te maken met Jezus die zoveel opruimde en opruimt!

“Ik leef”, zegt Jezus.
“Ik heb de straf van de dood uitgezeten. 
En ben in vrijheid gesteld.
De dood kon mij niet houden!

Vader heeft Mij opgewekt!
God Zelf heeft Zijn hoge goedkeuring gehecht aan Mijn volbrachte werk.
Het offer van Mijn leven is aanvaard.

Ik Jezus, spreek u toe!
Ik leef!
Ik ben opgewekt!”


“De dood is verslonden tot overwinning.”[vii]
Jezus roept het als het ware Zelf uit: “Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?”[viii]

“Ik ben Overwinnaar!
Ik leef!”

De toekomst is opengebroken.

En Jezus zegt: “Ik ben zo blij! Want Ik heb alles volbracht!
Wees blij met Mij!”
Wie zou niet blij met Hem willen zijn?

Maria en Maria snellen op Hem af, grijpen Zijn voeten en aanbidden Hem.

En dan zegt Jezus nog wat: “Wees niet bevreesd…”

Laat u niet bang maken.
Door de dood niet.
Door het Corona-virus niet.

Door de duivel niet.
Door de wereld en de wereldgebeurtenissen niet.
Door jezelf niet.[ix]
Laat u niet bang maken!
Door niets en niemand!

Jezus maakt niet bang, maar blij!

Een opwekkend woord nodig?
Hij is opgewekt!

En de Opgewekte zegt:
Verheugt U
Vrees niet!

Namens Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde geef ik u dit door!

Een opwekkend woord nodig?

Verheugt u!
Vrees niet!
Hij is opgewekt!


AMEN


[i] Waarschijnlijk Jezus’ tante die de vrouw was van Alfeüs die ook wel Klopas werd genoemd. Zij was de moeder van Jakobus en Joses; 27:56. Zie ook Joh. 19:25 en Mat. 20:20.
[ii] Mat. 27:61.
[iii] Mat. 27:60.
[iv] Mat. 27:52,53.
[v] 1 Kor. 2:9.
[vi] Joh. 14:19.
[vii] 1 Kor. 15:54.
[viii] 1 Kor. 15:55. Vgl. Hos. 13:14: 14Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf? Berouw verbergt zich voor Mijn ogen!”
[ix] Vergelijk HC v&a 127.

Een gedachte over “Opwekkend woord nodig? Hij is opgewekt!

  1. Prachtige opwekkende paaszangdienst.
    Wat mij betreft volgend jaar met Pasen deze dienst nog een keer maar dan weer met de hele gemeente in een volle Dorpskerk.

Laat een reactie achter op Heleen Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s