Lente in de herfst (deel 2 van 3)

Zoals gewoonlijk start de dienst niet exact om 13.00 uur. Mensen komen later binnen en nemen de tijd elkaar – op 1,5 meter afstand – te begroeten.

Op de wand staat geprojecteerd: “Welkom! Wij zijn een kleurrijke gemeenschap in Nieuwegein met mensen uit allerlei culturen. Samen willen we groeien in betrokkenheid op Jezus en op Gods koninkrijk”. Eronder staat de vertaling in het Engels: “We are a colorful community in Nieuwegein with people from all cultures. Together we want to grow in commitment to Jesus and God’s kingdom”.

Iets over énen neemt de voorzitter van de stuurgroep, Cornelis van Dis, het woord en heet hij iedereen welkom. Omdat alle kinderen deze keer direct naar de kinderdienst zijn, is er geen klein kind dat de kaars aan kan steken. Die aangestoken kaars duidt op de aanwezigheid van Christus, Die het licht van de wereld is. Gelukkig is er wel een tiener aanwezig. Zij steekt de kaars aan. Het licht brandt.

Na een kort gebed, waarin gedankt wordt voor het feit dat God doorgaat met Zijn werk en dat er vandaag gedoopt gaat worden, er nieuwe leden van aan het Lichaam worden toegevoegd, speelt de band het eerste nummer.

De band bestaat uit piano, saxofoon en drie zangeressen.
Het eerste lied dat in de dienst gezongen wordt is “Welkom in Gods huis”. Een lied van schrijvers van gerechtigheid, die ik leerde kennen bij Cross Culture. Mijn verrassing was dan ook groot, toen voor de dienst in Wieringerwaard hetzelfde lied gezongen werd in een dienst waarin ik voorging. Twee nichtjes, afkomstig uit de Gereformeerde Gemeente in Moerkapelle, begeleidden op gitaar.

De tekst van “Welkom in Gods huis” wordt geprojecteerd, waarbij de tekst ook in het Farsi weergegeven wordt. De band zingt het lied echter alleen in het Nederlands en in het Engels.

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein: Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Ik denk dat eenieder zich ondertussen welkom weet, maar om zeker te zijn wordt gevraagd even om je heen te kijken en “welkom” te zeggen tot diegenen die rondom je zitten. 

Dan wordt het geloof beleden. Iedereen wordt gevraagd te gaan staan en met mond en hart de apostolische geloofsbelijdenis uit te spreken.
De tekst wordt in het Nederlandse weergegeven en uitgesproken.

Er wordt weer gezongen. Nu in het Farsi en in het Nederlands, de bede om de Heilige Geest[i].

Vers 1 (Farsi): Roohol Ghodos, taze kon roham ba lam-se khod
Roshan kon, afkare mara ba noore khod
Por nama ghalbe mara ba ni kooiyat
Sirab nama, az nahr e abe hayat.

Vers 1 (NL): Heilige Geest, maak me nieuw en neem me bij de hand
Schijn op mij, schenk een vuur dat altijd in mij brandt
Vul mijn hart, slechts Uw waarheid geeft mij diepe rust
Les mijn dorst, bron van liefde, stroom in mij

Refrein: Vader, glorie aan U, want U geeft ons Uw licht
Vader, U zendt Uw Geest in onze duisternis
Jalal bar to Pedar bahre roohol ghodos
Jalal bar to, jalal bar to Pedar

Vers 2 (NL): Heilige Geest, kom verfris mij, geef mij nieuwe kracht
Heilige Geest, zend nieuw leven, spreek recht tot mijn hart
Heilige Geest, breng mijn leven onder Uw gezag
Heilige Geest, kom vernieuw mij door Uw woord

Verse 2 (Farsi): Roohol Ghodos taze kon rooham ba gho dra tat
Roohol Ghodos zende giam ra tabdeel nama
Roohol Ghodos jari kon mehre mon-ji-am ra
Roohol Ghodos taghdim kon ba kalamat

Refrein

Brug (2x): Halleluyah, halleluyah
Halleluyah, halleluyah
Halleluyah, halleluyah
Halleluyah, halleluyah

Een prachtig lied, ook om samen te zingen, waarbij Halleluja ook nog eens internationaal is. 

Na zingend gebeden te hebben om, bidt Cornelis nogmaals om de Geest voor Theo: “Wilt U Theo bezielen met Uw Geest” en stapt Theo achter de microfoon.

Theo trekt de aandacht door een droge spons omhoog te houden en ertegen te tikken. De spons is keihard. En daarom gooit hij ‘m aan de kant: “Useless”.

Hij laat de spons voor wat het is en heet de dopelingen hartelijk welkom. Hij vertelt van de eerste ontmoetingen, nu alweer zo’n twee jaar geleden.
God is machtig, de Heilige Geest verandert mensen”. “Wat doet de Geest? Hij doordrenkt”.

Vervolgens wordt het Schriftgedeelte voorgelezen, die dient voor de preek. Het Schriftgedeelte bestaat uit één tekst die voorgelezen wordt in het Nederlands, in het Engels en in het Farsi.
1Kor. 12:13: “Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt”.

De tekst wordt in drie punten besproken:

  1. Gedoopt tot één lichaam
  2. Gedoopt door één Geest
  3. Doordrenkt door de Geest.

Bij het eerste punt benadrukt Theo dat we dopen in de kerk. Niet gewoon ergens thuis, in een badkamer. Nee, in de kerk, omdat je door de Doop lid wordt van het Lichaam van Christus. En dat Lichaam is groter dan de gemeente hier. Dat Lichaam is de kerk wereldwijd. Ondertussen is het doopwater hier hetzelfde als het doopwater in je geboorteland, waar mensen in het geheim gedoopt worden, stiekem. Het is ook hetzelfde doopwater als het water waarmee de 3000 gedoopt werden op de eerste Pinksterdag. Het is ook hetzelfde water waarmee Johannes Jezus doopte.
Met de Doop word je verbonden met Jezus, word je deel van Jezus.

Bij het tweede punt zegt Theo iets over de context van het Bijbelvers. In Korinthe was verdeeldheid, hokjes denken. Daarbij was er discussie over “mag dit, mag dat?”. De kerk is de plek waar eenheid is, waar we één van Geest zijn, omdat de Geest één is. De Kerk is de plek waar die ene Geest aanwezig is en werkt.

Bij het derde punt, komt de spons weer terug. De droge, harde spons wordt natgemaakt in het doopbad. En zie daar: Er komt leven in de spons. Hij was hard en doods, maar nu wordt hij levend, komt hij tot zijn doel. Aan de hoorders vraagt hij “Ben je hard? Of ben je doordrenkt?”. Wie doordrenkt willen worden, wijst hij op Lukas 11:10-13: “Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan. Geen één vader geeft toch zijn zoon een steen als hij om een brood vraagt? (..) Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker de Heilige Geest geven als mensen Hem daarom bidden?” “Wie vragen worden niet overgeslagen, maar kletsnat!”

Soms gaat dat met een plens, soms druppeltje voor druppeltje.

Dat kletsnat worden, het doordrenkt worden is ondertussen niet voor jezelf, maar om het Lichaam te dienen. Daarbij legt hij een natte, doordrenkte spons op een droge harde, die vervolgens ook tot leven komt. Beeldender kan het niet.

Theo besluit zijn preek met de woorden: “Als je alleen toekijkt, word je niet doordrenkt. Je wordt nat als je erom vraagt”, waarna zijn preek overgaat in het gebed: “Heilige Geest vervul ons. Dat we uitdelers worden. Heilige Geest van God, vul (opnieuw) ons hart. Heilige Geest, vul (opnieuw) mijn hart”.

Na het amen, vertellen de dopelingen waarom zij gedoopt willen worden. Ze vertellen van hun leven en het vinden en gevonden zijn.

Opvallend vind ik het getuigenis van de ex-moslim vrouw die Jezus haar grote liefde noemt. God komt in Jezus zo nabij en is daarmee zo anders dan ze als kind leerde. Niet alleen ‘groot’, ‘hoog en verheven’. God is in Jezus vleesgeworden.

Er wordt een video getoond waarin de nabijheid van Jezus in alle situaties zichtbaar wordt[ii].
Tijdens het lied komen de kinderen erbij. Zij hebben cadeautjes voor de dopelingen gemaakt.

Nadat aan de kinderen is uitgelegd dat dopen begraven en opnieuw tot leven komen is, sterven en opstaan, worden de doopvragen gesteld.

1. Belijd je te geloven in God: de Vader, als Schepper, de Zoon, Jezus Christus als Redder en de Heilige Geest, als vernieuwer van het leven?
2. Heb je berouw over de zonden in je voorgaande leven en geloof je dat door de dood en opstanding van Jezus Christus al je zonden vergeven zijn?
3. Ben je bereid om met heel je hart Jezus Christus in woorden en daden te volgen?
4. Ben je bereid om samen met andere gelovigen trouw te zijn in het bezoeken van de kerkdiensten, de bijbel te lezen, te bidden en in de kerk actief mee te doen?

Na een hardgrondig “ja” betreedt iedere dopeling het doopbad. Daarin worden zij gedoopt wordt door Theo en de mentor. Iedere dopeling heeft namelijk een mentor, die het afgelopen jaar gesprekken voerde, coachte en dat ook de komende tijd zal doen.

Na de doopplechtigheid wordt “Bless the Lord o my Soul”, ofwel “Tienduizend redenen” in het Engels en Nederlands gezongen.
De dopelingen krijgen naast hun doopbewijs en een dagboek, ook een cadeau van de kinderen.

Dan is de dienst ten einde. Na afloop kunnen de dopelingen gefeliciteerd worden, zegen toegewenst worden, met inachtneming van de 1.5 meter. Buiten staat eten dat meegenomen kan worden, voor wie wil. En lopend langs het doopbad, kun je even in het water voelen en denken aan je eigen doop…

Dan wordt de zegen gegeven.
Om de uitstroom goed te regelen, rij voor rij, wordt na de zegen nog een lied gezongen, waarbij dan wel niet meegezongen kan worden, maar wel geklapt: “King of kings and Lord of lords, Glory hallelujah”.

Het is bemoedigend, voelt inderdaad als lente om zo’n dienst mee te maken. Terecht ook dat René van Loon aandacht vraagt voor dit soort hoopvolle bewegingen. De uren na de dienst blijven de berichtjes in de WhatsApp groep doorstromen, waarbij de Halleluja’s niet van de lucht zijn. Zoiets gebeurde mij vanmorgen na de dienst in Hardinxveld niet, als was er na afloop echt een goed gesprek met de kerkenraad daar.

Zouden die nieuwe vormen van kerk zijn en de traditionele kerken elkaar kunnen bevruchten?


[i] Zie ook  https://www.youtube.com/watch?v=PGGFg7g2vfE, 2020-10-26. Ik vind het een mooie melodie en kan me voorstellen dat het daarom ook in Singapore en in de UK gezongen wordt, al weet ik niet of dat is omdat daar veel mensen Farsi spreken, of omdat het iets meeslepends heeft: https://www.youtube.com/watch?v=o2U_6nAX3Jo en https://www.youtube.com/watch?v=CzgUpz34Rzk,  d.d. 2020-10-26.
[ii] Zie https://www.youtube.com/watch?v=2cWSmlLo0oE&feat, d.d. 2020-10-26.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s