Met Christus tevreden

Tweede, korte prreek over Filippenzen 4:1-23 gehouden op 19 juni 2022 in de Dorpskerk van Vreeswijk, Nieuwegein.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Een maand geleden lazen we hetzelfde gedeelte als vanavond.[i] 
Paulus dankt God, dankt Jezus, voor de vrucht die hij opmerkt in de gemeente van Filippi.

Het gaat hem – zittend in de gevangenis – niet om de gave, het offer dat Epafroditus hem namens de gemeente is komen brengen.
Het gaat hem om de vrucht van het evangelie.
Dat mensen daadwerkelijk betonen en met de daad bewijzen dat zij niet vastzitten aan het “halen, hebben en houden”, maar weten te geven. 
Levend van het offer, weten te offeren.

We kwamen toen bij vers 19.
Een tekst die toen bij de doopdienst meegegeven aan de doopouders
19Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Waarna de lofprijzing volgde:
20Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Nu wij vanavond het gedeelte nog een keer lezen, dacht ik: “Vers 19 is ook een prachtige belofte voor ons allemaal”.

19Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus

Een prachtige belofte.
Voor het gemeenteleven.
Maar ook voor ons aller persoonlijke leven.

God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus

Geloven rijmt op beloven.
De belofte gaat altijd voorop!

Zult u het zich te binnen brengen, zult u het bedenken, steeds weer.
Wat?
God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt.

Als u voor moeilijke keuzes staat?
God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt.

In tijden van voorspoed.
God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt.

In tijden van vreugde.
God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt.

Maar ook als u een aangrijpende boodschap krijgt van doctoren in het ziekenhuis.
God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt.

Als de chemotherapieën beginnen.
God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt.

Als alles u uit de handen dreigt te glippen.
God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt.

Omdat Hij is, zoals Hij heet: Ik ben erbij!

Soms denk ik dat we dat namelijk zomaar kunnen vergeten.
Omdat wat me meemaken te zeer ingrijpt.
Te heftig is.
Ontzettend veel pijn doet.
En daarom nog een keer:
God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt.

God zorgt!

Afgelopen week kwam kring Noord bij elkaar in de Voorhof en spraken we over dit Bijbelgedeelte.
Over goede en slechte tijden in het leven.
Over tijden van voorspoed en tijden van tegenslag.

Het viel me op dat juist in tijden van tegenslag het meest ervaren is en het meest ervaren wordt dat God uiteindelijk zorgt.
Niet dat de omstandigheden altijd anders worden.
Maar dat wij zelf in die omstandigheden anders worden en rust ervaren, de vrede van God, die alle verstand te boven gaat.

Zelf ervaarde Paulus dat ook zo.
In de gevangenis.
Daar zit je dan.
Uitgepreekt.

Maar hij begint zijn preek niet met klagen, maar met danken.
Hij dankt God voor de gemeente.
Hij dankt God voor alle gemeenteleden.

En hij bidt dat de liefde zal groeien.
Zodat ze ook zullen ontdekken waar het werkelijk om draait.
Om wat nu echt wezenlijk is.[ii]

Paulus schreef dat voor hem het het beste zou zijn als hij zou sterven, om dan voor altijd bij Jezus te zijn. Maar omwille van de gemeente was het beter dat hij nog in leven bleef.[iii]

We hoorden hem oproepen tot eensgezindheid en ootmoed.[iv]

We hoorden de oproep om de gezindheid die in Jezus was ook in ons te laten zijn.[v]

Om aan onze zaligheid te werken in diep ontzag voor God en te schijen, licht te zijn voor de mensen om ons heen.[vi]

Om ons te verblijden en te blijven bij de Heere.[vii]

In het besef dat we nog onderweg zijn en nog niet gearriveerd.
Wij zijn de strijdende kerk, niet de triomferende.[viii]
Maar Boven trekt wel! Daar hebben we ons burgerschap.
Vanuit Boven verwachten we onze Zaligmaker.

Verheugt u in Hem, verheugt u in Hem! 

We werden opgeroepen “Heilig onbezorgd” te zijn, in het vertrouwen dat Hij zorgt.[ix]

En nu besluit Paulus met de woorden
God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt.

Ik moest bij deze woorden denken aan andere woorden van Paulus.
Woorden die passen bij het Avondmaal dat wij vandaag met elkaar gevierd hebben.


We zagen het brood gebroken worden.
We zagen de wijn vloeien.

En ik dacht: dit is de kern.

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Rom. 8:31b-32).

En daarom nog één keer vers 19:
mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Amen.

Amen.


[i] Zie https://glismeijer.com/2022/05/23/vrucht/, d.d. 2022-06-18.[ii]https://www.hervormdvreeswijk.nl/uploads/klant625/files/2021%202022%20Hoofstuk%201%20Preek%20Filippenzen%201%201-11.pdf, d.d. 2022-06-18.
[iii] https://www.hervormdvreeswijk.nl/uploads/klant625/files/preekFilippenzen1_12-26(10102021).pdf, d.d. 2022-06-18.[iv]https://www.hervormdvreeswijk.nl/uploads/klant625/files/2021%202022%20Hoofstuk%203a%20Preek%20Filippenzen%201-27-2-11.pdf, d.d. 2022-06-18.[v]https://www.hervormdvreeswijk.nl/uploads/klant625/files/2021%202022%20Hoofstuk%203a%20Preek%20Filippenzen%201-27-2-11.pdf, d.d. 2022-06-18.[vi]https://www.hervormdvreeswijk.nl/uploads/klant625/files/2021_2022_Hoofdstuk_4_Preek)_Fillippenzen_2_12-30.pdf, d.d. 2022-06-18.[vii]https://www.hervormdvreeswijk.nl/uploads/klant625/files/2021_2022_Hoofdstuk_5%20Preek%20Filippenzen%203%201-11.pdf, d.d. 2022-06-18.[viii] https://www.hervormdvreeswijk.nl/uploads/klant625/files/preekFilippenzen3_12-4_1(20220313).pdf, d.d. 2022-06-18.[ix] https://glismeijer.com/2022/04/25/heilige-onbezorgdheid/, d.d. 2022-16-18.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s